Kurs

Änglar och demoner. Teologi i filmens värld

Film är ett mäktigt instrument för att stimulera och påverka den mänskliga tanken. Filmen kan även som få medier ge uttryck för och påverka vår brottning med livets stora frågor. Det är därför inte överraskande att teologiska frågor ofta återkommer i filmens värld, vilket påminner oss om att teologin i högsta grad lever även utanför våra kyrkor. Denna kurs syftar till att fördjupa förmågan att förstå filmens språk men därtill till att visa på hur kunskap om film och teologi ömsesidigt befruktar varandra. I kursen blir vi således förtrogna med dels hur en teologisk kompetens kan fördjupa förståelsen av film, dels hur analys av film kan fördjupa och aktualisera den teologiska reflektionen.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskaper om hur teologiska frågor och reflektioner kommit till uttryck i film
  • vara medveten om och kunna hantera olika filmers teologiska innehåll, samt analysera enskilda filmer med fokus på hur de anknyter till teologisk reflektion
  • muntligt och skriftligt kunna redovisa och diskutera de egna resultaten

Hammar, Isak & Zander, Ulf, 2015. Svärd, sandaler och skandaler: Antiken på film och i tv. Stockholm: Studentlitteratur. S. 165-204 (39 s).

Marsh, Clive, 2004. Cinema and Sentiment: Film’s Challenge to Theology. Exeter: Paternoster (162 s).

Sellars, Jeff, 2012. Light Shining in a Dark Place: Discovering Theology Through Film. Eugene, OR: Wipf & Stock (231 s).

Sison, Antonio D., 2012. World Cinema, Theology, and the Human: Humanity in Deep Focus. Routledge Studies in Religion and Film 1. New York: Routledge (137 s).

Artiklar tillkommer (ca 300 sidor).


Kurslitteraturen reviderades senast 3 maj 2016.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.