Kurs

Mänskliga rättigheter - en kritisk analys

I denna kurs analyseras framför allt olika teman inom den filosofiska litteraturen om mänskliga rättigheter, samt kritiken av denna. Kritiken görs genom olika tolkningar av rättigheter i förhållande till rättvisa, makt, samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vilka är förtjänsterna och svagheterna i de huvudsakliga filosofiska teorierna? Vilka olika värden avspeglas i de mänskliga rättigheterna när det gäller förståelsen av människa, miljö och samhälle? I kursen analyseras också skillnader mellan olika former av universalism och konstruktivism.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha fördjupade kunskaper om filosofiska teorier om mänskliga rättigheter, särskilt naturrättsliga
  • förstå hur olika filosofiska teorier och centrala begrepp förhåller sig till varandra
  • kunna argumentera för olika filosofiska positioner och utveckla kritik av de positioner som presenteras

Reservation för revidering av litteraturen.

Butler, Judith, 2011. Osäkra liv: Sörjandets och våldets makt. Hägersten: Tankekraft förlag. (154 s)

Maritain, Jaqcues, 2001. Natural Law. Reflections on Theory and Practice. St Augustine’s Press. (112 s)

Lacroix, Justine; Pranchére, Jean-Yves, 2018. Human Rights on Trial. Cambridge: Cambridge University Press. (250 s.)

Rogan, Charlotte, 2014. Livbåten. Stockholm: Bookmark. (269 s)

Scranton, Roy, 2019. Att lära sig dö i antropocen. Lil’Lit. (157 s)

Wei Wei, Ai, 2018. Yours Truly: Art, Human Rights, and the Power of Writing a Letter. Cronicle Books. (128 s)

 Artiklar om ca 100 sidor tillkommer.


Kurslitteraturen reviderades senast 3 maj 2021.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Helen Lindberg

helen.lindberg@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 45 hp.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015.

Senast reviderad den 20 januari 2020.