Program

Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter

 

Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter (MR) är tvärvetenskapligt och belyser såväl moraliska som juridiska aspekter, den historiska bakgrunden och framtidens utmaningar, med både nationella och internationella perspektiv. Kandidatexamen i mänskliga rättigheter är en grundläggande utbildningsexamen som riktar sig till dem som avser att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter inom bland annat icke-statliga organisationer, statsförvaltning, utbildning och religiösa samfund. Utbildningen är också relevant för dem som vill fördjupa eller komplettera annan utbildning såsom juridik, statsvetenskap, kultur, utbildning eller media. Utbildningen är värdefull både för dem som vill arbeta i Sverige och inom internationella organ.

Kandidatprogrammet omfattar sex terminers studier. Under den första terminen ges grundläggande kurser om mänskliga rättigheter och demokrati, som begrepp, samt som social, politisk och juridisk praxis. Under termin två till och med fyra sker en ämnesmässig progression och bl.a. studeras olika konventioner, perspektiv och problemställningar. Under termin fem ges en metodkurs om 7,5 högskolepoäng följt av en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng. Termin sex består av en valbar praktikkurs (30 högskolepoäng) vilken kan bytas ut mot studier i relevanta ämnen vid EHS eller vid annan högskola eller universitet.

Programmet kan leda fram till en kandidatexamen.

Under den första terminen läses följande kurser:

5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi, 7,5 hp
5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp
5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5 hp
5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp

Läs också om programmet på vår hemsida: Kandidatprogrammet i MR

Grundläggande behörighet.

Sökande kan också meritera sig genom akademiska betyg och praktisk erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter. Förtur ges för sökande med högskolepoäng från EHS. Student kan antas till senare delar av programmet efter särskild ansökan under förutsättning att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 november 2014.

Senast reviderad den 5 oktober 2020.