Kurs

Human Rights and Democracy as Ideas in History

General information

The course is a compulsory component of the M.A. Program in Human Rights and Democracy. It is also offered as a freestanding course.

Course description

The course provides an introduction to the concepts of human rights and democracy and how they have been interpreted and put to use in different eras and social contexts. The course covers both relevant historical sources and current research into the history of human rights and democracy. The course further addresses critical perspectives on human rights and democracy and how these concepts relate to one another as well as to neighboring concepts like discrimination, equality, justice, citizenship, as well as social and ecological sustainability.

Learning Outcomes

On completion of the course, the student shall be able to

Knowledge and understanding

 • distinguish central historical and present-day conceptions of human rights and democracy;
 • summarize and compare different interpretations of the history of human rights and democracy;

Competence and skills

 • deploy relevant tools from the fields of history and conceptual history to analyze relevant primary sources;
 • summarize and critically examine central theories of human rights and democracy and describe how they have evolved in relation to historical processes and events;
 • account and argue for complex issues in speech and writing;

Judgement and approach

 • reflect critically and independently on central theories and concepts within the field of inquiry;
 • analyze and assess information using scientific criteria.

Reservation för revidering av litteraturen.

 • Cooper, Frederick, 2018. Citizenship, Inequality, and Difference: Historical Perspectives. Princeton: Princeton University Press. (200 s.)

 • Dijn, Annelien de, 2020. Freedom: An Unruly History. Cambridge, M.A.: Harvard University Press . (432 s.)

 • Getachew, Adom, 2019. Worldmaking After Empire: The Rise and Fall of Self-Determination. Princeton: Princeton University Press. (271 s.)

 • Moyn, Samuel, 2018. Not Enough: Human Rights in an Unequal World. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press . (277 s.)

 • Stovall, Tyler, 2021. White Freedom: The Racial History of an Idea. Princeton: Princeton University Press. (436 s.)

Articles ca 500 pages

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Emma Sundkvist

PhD, lektor

emma.sundkvist@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

 • PM

The applicant must have a Bachelor’s degree in human rights studies or another related field in social or political science, law or the humanities. Students with undergraduate degrees in the natural sciences, engineering or medicine may also be admitted subject to their ability to demonstrate a proficiency in human rights, for instance through professional or voluntary work or activity.

If English is not the applicant’s native language, his or her language proficiency is to be demonstrated by e.g. IELTS test, TOEFL test, Cambridge/Oxford test, a Bachelor’s degree from a study programme taught entirely in English, or a passing grade in English 6/English B from Swedish upper secondary school.

Selection: Higher education credits

 • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
 • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
 • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter och demokrati vid Enskilda Högskolan Stockholm den 7 december 2020.