Program

Teologiskt basår, heltid, distans

Detta kurstillfälle avser basår på helfart, distans. Programmet ges som nätbaserad distansutbildning utan obligatoriska fysiska träffar.

Basåret ger en bred introduktion i teologins olika områden och lämpar sig både för den som läser för yrkeskompetens och den som utifrån ett eget, personligt intresse vill fördjupa sin kunskap. Det utgör samtidigt första året i de längre programmen i teologi/religionsvetenskap. Studenter antagna till det teologiska basåret läser kurser som ingår i teologiskt program med inriktning pastor resp präst i Svenska kyrkan. Detta innebär att den som läst teologiskt basår kan fortsätta i något av dessa program.

Läs mer om programmet på vår hemsida: Teologiskt basår.

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 3 maj 2016.

Senast reviderad den 18 december 2019.