Kurs

Psalmbokens teologier och bruk

I kursen ges grundläggande kunskap om delar av psalmernas historia, roll och innehåll i kyrkor och församlingar. Genom ett urval psalmer av Luther, Wallin, Sandell, Frostenson, Harling med flera belyses såväl teologiska aspekter i psalmerna som olika kyrkotraditioner och dess historiska kontext. Till texterna ställs frågor om gudsbild och människosyn, liksom generellt vilka teologiska, filosofiska och existentiella teman som förekommer. En övergripande fråga handlar också om vad som utmärker en psalm till skillnad från andra teologiska texter eller poetiska verk.

Efter kursen förväntas studenten:

  • redogöra för grunderna i psalmernas historia samt uppvisa en fördjupad förståelse för kontextens och fromhetstraditionens betydelse
  • identifiera centrala teologiska teman och bidra med teologiska analyser av psalmers teologi
  • självständigt kunna argumentera för en etisk position om förhållandet mellan Gud och människa

Litteratur

Ekström, Alva, 2006. Inget är skapat utanför. Teologi och kontext i Anders Frostensons författarskap. Karlstad: Karlstad University Studies. S. 178–251. (73 s) Tillgänglig som pdf

Möller, Håkan, 2019. Psalmernas värld. Tre studier i 1695 års psalmbok. Skellefteå: Artos. S. 9–82 (73 s)

Nisser, Per-Olof, 2005. Ett samband att beakta. Psalm, psalmbok, samhälle. Skellefteå: Artos Norma. S 99–163, 279–294 (77 s)

Wigorts Yngvesson, Susanne, 2019. All din nåd är öppen famn. Psalmernas sjungna teologier. Stockholm: Verbum (302 s)

Artiklar tillkommer om ca 100 s.

 

Arbetsmaterial:
Den svenska psalmboken, Psalmer och sånger eller motsvarande psalmbok i kristet samfund.

Nisser, Per-Olof & Selander, Inger & Bernskiöld, Hans, 2014, 2017, 2019. Psalmernas väg: Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken, band 1–3. Visby: Wessmans Musikförlag.

Reservation för revidering av litteraturen


Kurslitteraturen reviderades senast 11 maj 2021.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 25 januari 2017.

Senast reviderad den 22 februari 2017.