Kurs

Human Rights and Democracy Clinic, Part I

General information

The course is a compulsory component of the M.A. Program in Human Rights and Democracy. It is also offered as a freestanding course.

Course description

The course provides an advanced introduction to some of the methods and theories that inform the practical work of advancing human rights and democracy at different levels of society. Students will work in small sub-groups to plan and execute a project of relevance for human rights and democracy. The course includes a set of workshops where students will develop transferable skills like project planning, information gathering, analysis, report writing and oral presentation. The project will generate a short report documenting a current issue of relevance for the area of human rights and democracy. The course emphasizes the interplay between theory and practice, and especially how the interpretation of central concepts, legal frameworks and social processes shape what are considered as relevant problems and measures in the advancement of human rights and democracy.

Learning Outcomes

On completion of the course, the student shall be able to

Knowledge and understanding

 • describe central methods for identifying, planning, executing and evaluating projects of relevance to human rights and democracy;
 • account for and critically evaluate methods for gathering, analyzing and presenting relevant for an inquiry in the areas of human rights and democracy;
 • critically and independently reflect on how philosophical, historical, legal, social and political perspectives affect the interpretation of phenomena and issues in the areas of human rights and democracy;

Competence and skills

 • formulate, plan, execute and evaluate a minor project with relevance for the areas of human rights and democracy;
 • apply and critically assess relevant methods for information gathering and analysis;
 • account and argue for one’s assessment of complex phenomena—orally as well as in writing;

Judgement and approach

 • reflect critically and independently on central theories and concepts within the field of inquiry;
 • analyze and assess information using scientific criteria.

Reservation för revidering av litteraturen.

 • Cleland, David I. & Lewis R. , Ireland , 2007. Project Management: Strategic Design and Implementation. New York: McGraw-Hill . (520 s.)

  Kommentar: Senare utgåva kan användas.

 • Landman, Todd , 2005. Protecting Human Rights: A Comparative Study. Washington DC: Georgetown University Press . (248 s.)

 • McConnell, Lee & Smith , Rhona (red.), 2018. Research Methods in Human Rights. Abingdon: Routledge . (169 s.)

Articles and working material: ca. 800 pages.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Ulf Johansson Dahre

Fil. dr, docent

ulf.johansson-dahre@ehs.se

Johanna Ohlsson

Prefekt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati, högskolelektor

johanna.ohlsson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd

Examinationsformer

 • PM

The applicant must have a Bachelor’s degree in human rights studies or another related field in social or political science, law or the humanities. Students with undergraduate degrees in the natural sciences, engineering or medicine may also be admitted subject to their ability to demonstrate a proficiency in human rights, for instance through professional or voluntary work or activity.

If English is not the applicant’s native language, his or her language proficiency is to be demonstrated by e.g. IELTS test, TOEFL test, Cambridge/Oxford test, a Bachelor’s degree from a study programme taught entirely in English, or a passing grade in English 6/English B from Swedish upper secondary school.

Selection: Higher education credits

 • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
 • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
 • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter och demokrati vid Enskilda Högskolan Stockholm den 7 december 2020.