Program

Master's Program in Eastern Christian Studies, Distance Education

Detta är ett tvåårigt program där studenterna fördjupar sina kunskaper inom ämnet Östkyrkliga studier, övar sina färdigheter i konsten att kommunicera på en avancerad akademisk nivå samt lär sig utföra självständig forskning.

 I dagens Europa, med ett samhälle där många olika religiösa, politiska och filosofiska idéer tar plats, kämpar kyrkan för att göra sin röst hörd. Kyrkan kan inte längre kräva en privilegierad plats i samhället eller ta för givet att dess budskap och normer accepteras. De personer som innehar ansvars- eller ledarskapsroller inom kyrkan måste därför ha en saklig och kritisk förståelse för den egna kyrkans identitet, dess historiska sammanhang och på vilket sätt dess identitet och budskap relaterar till världen. En masterexamen i Östkyrkliga studier ger studenterna den kunskap och de verktyg som behövs för att de ska förstå kyrkans identitet och uppdrag både historiskt och i samtiden.

Programmet förser studenterna med den kunskap och de verktyg som behövs för att de ska kunna tänka kritiskt och självständigt kring teman och ämnen inom Östkyrkliga studier. Programmet förbereder studenterna för undervisande uppgifter inom kyrkan samt för vidare studier på högre nivå (doktorandstudier). Studenterna får en gedigen utbildning inom forskningsmetodik och forskningspraktik vilket ger en god grund för fortsatt forskning på doktorandnivå eller arbete inom kyrka och församling. Programmet avslutas med framläggandet av en masteruppsats.

När programmet slutförts kommer studenterna att ha förvärvat en fördjupad insikt inom olika områden och ämnen inom Östkyrkliga studier, kunna förstå och kritiskt utvärdera de olika metoder som används inom detta studieområde, kunna kritiskt analysera och förstå andras idéer och teorier, kunna presentera och försvara egna idéer samt kunna genomföra ett eget forskningsprojekt.

Läs mer om Programmet HÄR

To be eligible to be admitted to the program, an applicant must either have a bachelor’s degree in theology/religious studies, comprising 180 ECTS credits, or a degree in another subject as part of which they have taken religious studies or theological courses worth at least 60 credits, including a thesis of at least 15 credits.

At least 15 credits should be in Eastern Christian studies or an equivalent subject area within religious studies studied at an advanced level. Students with other relevant subjects or an equivalent foreign degree may be admitted on the basis of individual assessment and examination Students may also be admitted to later parts of the program (61-120 ECTS credits) on the basis of a special application, provided that the relevant prerequisites are met

The entry requirement for studies is equivalent to the English 6 course at Swedish upper secondary school. Students from outside Sweden, or students who cannot verify, proficiency in English, are required to make an internationally recognized test, e. g. TOEFL IELTS or equivalent.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 19 december 2018.