Kurs

Klimatförändring och mänskliga rättigheter

Klimatsituationen väcker en rad moraliska, politiska och juridiska frågor med anknytning till mänskliga rättigheter och en hållbar global utveckling, exempelvis hur begränsningar i utsläppen av växthusgaser skall fördelas.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha god kunskap om konsekvenserna av klimatförändringarna, särskilt för utsatta grupper
  • ha god inblick i frågeställningar och konflikter i centrala klimatavtal och klimatförhandlingar, särskilt med avseende på mänskliga rättigheter
  • kritiskt kunna analysera etiska frågeställningar som klimatförändringarna väcker i förhållande till mänskliga rättigheter

Reservation för revidering av litteraturen.

 

Böcker

Atapattus , Sumudu, 2018. Human Rights Approaches to Climate Change. London: Routledge. (324 s). .

Humphreys, Stephen (red.), 2010. Human Rights and Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press (370 s). .

 

Artiklar

Bell, Derek, 2013. “Climate Change and Human Rights”, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 4 (3), 159-170.

Robinson, M., Shine, T, 2018. Achieving a climate justice pathway to 1.5 °C. Nature Climate Change 8, 564–569. https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1038/s41558-018-0189-7

Ödalen, Jörgen, 2011. “Efter Floden: Klimatmigration och den Rika Världens Skyldigheter”. Statsvetenskaplig Tidskrift, 113 (1), 140-147. Länk

 


Arbetsmaterial

Turesson, Anders, 2011. Förhandla om klimatet: 12 år med klimatförhandlingarna. Förlag: Anders Turesson (88s)

Watt-Cloutier, Sheila, 2015. The Right to Be Cold. Minneapolis: University of Minnesota Press (329s).

”Din guide till klimatförhandlingarna, COP25 Madrid”. Finns att ladda ned på klimatforhandling.se/publikationer, eller fores.se

Uttalanden och rapporter från United Nations Human Rights Council, Högkommissarien för mänskliga rättigheter, Inter-amerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter m. m.


Kurslitteraturen reviderades senast 3 maj 2021.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Johanna Ohlsson

Prefekt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati, högskolelektor

johanna.ohlsson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 45 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015.

Senast reviderad den 10 december 2018.