Kurs

Historical Theology with Church History

The course gives an overview of church history, and studies how the church is formed through interaction between dogmatics, philosophy, culture and church practices. The connection between theological reflection and practice is highlighted. The course introduces the diversity that characterizes Christianity, both in the traditions of the historical churches and in the modern society.

At the end of the course, the student is expected to be able to:

  • be familiar with the main features of the history of dogmatic theology and Christian philosophy
  • be familiar with how practice has related to theory in history
  • be able to argue source-critically and be familiar with basic historical methods
  • demonstrate knowledge of the history of Christianity, including the great church families

Reservation för revidering av litteraturen.

  • Irvin , Dale T. & Sundquist, Scott W. , 2001. History of the World Christian Movement. Volume I: Earliest Christianity to 1453. Maryknoll New York: Orbis Books. (506 s.)

  • Irvin , Dale T. & Sundquist, Scott W. , 2012. . History of the World Christian Movement. Volume II: Modern Christianity from 1454-1800. vol. 2 Maryknoll New York: Orbis Books. (315 s.)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Youhanon Habil

Teol.dr, timlärare

youhanon.habil@ehs.se

Abate Gobena

Teol. dr

abate.gobena@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Salstentamen
  • Seminarier

General requirements for university studies

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 mars 2019.

Senast reviderad den 8 oktober 2019.