Kurs

Teologi- och kyrkohistoria

Kursen ger en översikt över kyrkohistorien, och studerar hur kyrkan formats genom samspelet mellan dogmatik, filosofi, kultur och kyrkliga praktiker. Sambandet mellan teologisk reflexion och konkret gestaltning belyses. I kursen introduceras den mångfald och de maktförhållanden som kännetecknar kristendomen, både när det gäller traditioner inom de historiska kyrkorna och den nya tidens samfund.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om kyrkans historia, maktrelationer och mångfald
  • redogöra för huvuddragen i den västerländska systematiska teologins historia och dess nära förhållande till filosofin
  • argumentera källkritiskt och känna till grundläggande historisk metod

Atkinson, Sam m.fl. (red.), 2012. Stora boken om filosofi. Stockholm: Lind CO. S. 10-21, 46-63, 72-95, 116-123, 126-129, 146-147, 164-171, 175, 189, 194-195, 214-221, 246-255, 268-277, 280-283, 292-293, 297-299, 300-313, 321-323, 325. (135 s).

MacCulloch, Diarmaid, 2009. Christianity: The First Three Thousand Years. New York: Penguin. S. 112-137, 155-176, 189-222/228, 245-254, 299-312, 329-338, 346-362, 373-375, 396-415, (442-456, 466-481), 551-562, 564-569, 574-584, 594-603, 604-624, 632-638, 657-664, 667-668, 672-675, 684, 738-765, 770-776, 791-797, 799-804, 812-816, 827-838, 855-865, 902-914, 941-975. (=339 sid. exkl. sidor i parentes)

McGrath, Alister E., 2011 (eller senare). Christian Theology: An Introduction. London: Wiley-Blackwell, S. 7-10, 12-20, 20-24, 37-41, 43-46, 54-56, 59-60, 66-71, 82-91, 100-104, 113-141, 158-163, 168-194, 197-203, 227-232, 238-256, 265-268, 273-281, 295-308, 337-384, 400-413, 435-442, 457-463 (225 s)

McGrath, Alister E. (2017). Christian Theology: An Introduction. 6. ed. West Sussex: Wiley,

Moore, Rebecca. (2015). Women in Christian Traditions. New York: New York University Press, S. 1-17, 35-40, 47-155 (130 s.)

Stark, Rodney, 2011. The Triumph of Christianity. New York: HarperCollins. S. 71-85, 87-104, 121-136, 169-181, 237-253, 273-295, 369-385 (113 s.)

Karen Bray, 2019. Grave attending: A political theology for the unredeemed. New York: Fordham University Press. (270 s)


Kompendium med källtexter, 50 s.


Kurslitteraturen reviderades senast 22 april 2020.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Petra Carlsson

Biträdande rektor Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, docent, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Joel Halldorf

Docent, högskolelektor

joel.halldorf@ehs.se

Simon Hallonsten

Doktorand

simon.hallonsten@ehs.se

Kursansvarig

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Ida Simonsson

vik lektor

ida.simonsson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 februari 2017.

Senast reviderad den 22 januari 2020.