Kurs

Mänskliga rättigheter och demokrati

Mänskliga rättigheter och demokrati är två närbesläktade begrepp. Det är vanligt att hävda att mänskliga rättigheter enbart kan förverkligas inom ramen för ett demokratiskt samhälle. Men i den moderna historien finns också otaliga exempel på hur idéer om folkstyre använts för att underminera skyddet för medborgerliga och mänskliga rättigheter. Den här kursen behandlar relationen mellan mänskliga rättigheter och demokrati, främst med hjälp av filosofiska, samhällsvetenskapliga och historiska perspektiv. Kursen belyser särskilt rätten till yttrandefrihet- och tryckfrihet och dess roll i demokratier. Därvidlag lyfter kursen samtida utmaningar till etablerade förståelser av såväl mänskliga rättigheter som demokrati.

 

Efter kursen förväntas studenten:

 • uppvisa god inblick i klassiska och moderna teorier som rör förhållandet mellan mänskliga rättigheter och demokrati
 • ha goda kunskaper om rätten till yttrande- och tryckfrihet
 • ha förmåga att artikulera och problematisera förhållanden mellan demokrati och mänskliga rättigheter som politiska, moraliska och etiska värden.

Reservation för revidering av litteraturen.

 • Arvidsson, Malin & Halldenius, Lena & Sturfelt, Lina, 2018. Mänskliga rättigheter i samhället. Malmö: Bokbox förlag. (274 s.)

 • Lind, Anna-Sara & Namli, Elena, 2017. Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. Lund: Studentlitteratur. (220 s.)

 • Wästberg, Olle & Lindvall, Daniel, 2017. Folkstyret i rädslans tid. Stockholm: Fri Tanke Förlag. (233 s.)

Ytterligare litteratur kan tillkomma

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Emma Sundkvist

Doktorand, timlärare

emma.sundkvist@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

 • Hemtentamen
 • PM

Grundläggande behörighet.

 • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
 • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
 • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter och demokrati vid Enskilda Högskolan Stockholm den 7 december 2020.