Program

Magisterprogram, bibelvetenskap

Programmet ges på avancerad nivå och syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom bibelvetenskap. En magisterexamen på programmet förbereder för forskarutbildning i bibelvetenskap. Utbildningen är även lämplig för dem som har för avsikt att arbeta inom olika religiösa organisationer eller utbildning. Det kan även vara yrkesförberedande eller vidareutbildning för pastorer, präster och lärare.

Magisterprogrammet i bibelvetenskap bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får i programmet på grundnivå vid högskolan eller motsvarande kunskaper från annat lärosäte.

Utbildningen på magisternivå ger studenterna i förhållande till utbildning på grundnivå:

  • fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor
  • ytterligare förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
  • utvecklad förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • utvecklade förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller forsknings‐ och utvecklingsarbete.

Läs mer om programmet på vår hemsida: Magister- och masterprogram i teologi med inriktning bibelvetenskap.

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng,där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett
examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng i exegetisk teologi, eller motsvarande religionsvetenskapligt huvudområde/ämne, på fördjupningsnivå ska ingå.

Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas eftersärskild prövning.