Kurs

Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter

Ämne och problemformulering utvecklas av den studerande och godkänns av handledare inom ämnesområdet. I kursmomentet ingår att skriva en uppsats och att delta i kursens reguljära seminarier.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna formulera ett vetenskapligt problem och konkretisera detta i frågeställningar som låter sig bearbetas med vetenskapliga metoder
  • kunna identifiera och tillämpa olika metoder för bearbetning av problem kring mänskliga rättigheter
  • kunna uttrycka sig klart och använda ett genomtänkt och stringent språk för sina analyser
  • kunna försvara sitt arbete i ett seminarium samt opponera på ett annat skriftligt uppsatsarbete

Reservation för revidering av litteraturen.

Arbetsmaterial

Litteratur väljs i samråd med handledare.

Om källhänvisningar och referenser för PM- och uppsatsskrivande – MR-programmet. Finns på EHS hemsida under fliken Student/Examinationer:  ehs.se/student/examinationer/

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Tijana Todorovic

Studierektor/Studievägledare, Mänskliga rättigheter och demokrati, adjunkt

08-564 357 04, 072-393 89 54

tijana.todorovic@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Seminarier
  • Uppsats

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 105 hp samt metodkurs om 7,5 hp.

Slutbetyg kan inte registreras förrän studenten, efter klartecken från examinator, laddat upp uppsatsens slutversion i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Närmare instruktioner lämnas av kursansvarig.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 oktober 2016.