Kurs

Homiletik

Homiletikens grundläggande frågor analyseras, däribland predikans språk, miljöns betydelse, det personliga engagemangets vikt och olika grunddrag i predikans teologi. Tillfälle ges att lyssna till olika predikningar med särskild hänsyn till struktur och tilltal. Kommunikationsprocessens olika grundfrågor och teoretiska modeller studeras.

Efter kursen förväntas studenten:

  • urskilja miljöns betydelse samt det personliga engagemangets vikt för predikans möjligheter
  • uppvisa förmåga att lyssna till predikningar, genomföra egen talövning samt urskilja retoriska modeller och förhålla sig till dessa

Lowry, Eugene L., 2001: The Homiletical Plot. Louisville: Westminster John Knox Press. (138 s)

Allvarligt talat. Om predikan. 2008. Utg. under red. av Hanna Stenström. Stockholm: Verbum. (Introduktionen, s.29-73, 187-203)

Eriksson, Anne-Louise, 2012: Att predika en tradition: Om tro och teologisk literacy. Lund : Arcus förlag (144 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 15 oktober 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 11 mars 2010.