Kurs

Gamla testamentets teologi

Observera att denna kurs har ställts in.

Gud har många ansikten i Gamla testamentet, vilket är det sanna? Frågan genomsyrar denna kurs kring Gamla testamentets teologiska innehåll. Kursen domineras av en större monografi som presenterar en helhetsbild av Gamla testamentets teologi. Men kursen behandlar även tidigare försök att arbeta fram en gammaltestamentlig teologi, visar på de möjligheter och begränsningar som ämnet erbjuder, och sätter in Gamla testamentets teologi i ett konstruktivt förhållande till andra teologiska ämnesområden. Hur Nya testamentet förhåller sig till Gamla testamentet är också ett moment, liksom relationen mellan judisk och kristen utläggningshistoria.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskaper om den gammaltestamentliga teologins forskningshistoria och förutsättningar
  • vara medveten om och kunna diskutera olika skrifters teologiska innehåll, samt analysera enskilda skrifters relation till den kanoniska helheten
  • visa förmåga att arbeta med valda aspekter av gammaltestamentlig teologi, samt redovisa och diskutera de egna resultaten

Brueggemann, Walter, 1997: Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy. Minneapolis: Fortress (750 s).

Perdue, Leo G., 2009: Biblical Theology: Introducing the Conversation. Nashville: Abingdon (337 s). 

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive en gammaltestamentlig textkurs 7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.