Laddar Evenemang
8 mar 10:00 - 16:30

Öppna föreläsningar – Internationella kvinnodagen 8 mars

Fredag 8 mars 2024 på EHS, Sal: 219-220.
Föreläsningarna kan även följas på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81980990731

10:00-11:30:
Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik
”Avtryck och intryck: kristna kvinnors engagemang för andlighet och politik”
Under tidigt 1900-tal var kvinnors engagemang avgörande för det nya moderna Sverige som växte fram. Centralt var rösträtt, fred, den nya moraliska människan och formandet av kristen humanism. Många kvinnor fick inspiration ur sin tro och andlighet vilket satte avtryck i offentlighet och personliga nätverk. I denna föreläsning presenteras några av de kvinnor och idéer som bidrog till att forma den framväxande moderniteten i Sverige.

13:00 – 14:30
Helen Lindberg, lektor i statsvetenskap
”Islamisk feminism, liberalism och religiös agens”
En av de stora diskussionerna om islam är om islam och feminism går att förena. Många menar att islam inte är förenligt med liberala värderingar framförallt vad gäller kvinnors rättigheter och frigörelse. I den här föreläsningen presenteras några olika positioner om islam och feminism och ett argument för islamisk feminism baserad på kontraktsteori diskuteras särskilt.

15:00-16:30
Johanna Lundin, teol. kand.
”Kvinnor som skapar fred”
Detta år gör vi något vi inte gjort förut inom ramen för programmet på Internationella kvinnodagens föreläsningsprogram: en student på Avancerad nivå presenterar sitt pågående uppsatsprojekt. Johanna Lundin presenterar, uifrån den magisteruppsats i Systematisk teologi som hon arbetar med under vårterminen 2024, några svenska kvinnor som med religiös/teologisk motivation skapat fredshandlingar.

Arrangörer:
Enskilda Högskolan Stockholm
Studieförbundet Bilda
Sveriges ekumeniska kvinnoråd

Välkommen!