Laddar Evenemang
24 maj 13:00 - 16:00

Disputation – Simon Hallonsten

Simon Hallonsten försvarar sin avhandling Online Small Groups as Sites of Teaching: An Action Research Dissertation into Christian Religious Education in the Church of Sweden.

24 maj 2024, kl 13:00–16:00, Enskilda Högskolan Stockholm

Disputationen kommer att äga rum på engelska.

Opponent: Courtney T. Goto, Associate Professor of Religious Education, Boston University
Betygsnämnd: Caroline Klintborg, docent i religionspedagogik, Matts Mattsson, docent i pedagogik, Katarina Westerlund, docent i systematisk teologi.
Disputationens ordförande: Tone Stangeland Kaufman, professor
Disputandens bihandledare: Heather Walton, professor

Om Online Small Groups as Sites of Teaching: An Action Research Dissertation into Christian Religious Education in the Church of Sweden

Vad händer med samtalsgrupper för vuxna när kyrkan plötsligt blir digital? Vilka möjligheten och vilka begränsningar medför det digitala format utifrån ett religionspedagogiskt perspektiv? Genom att se närmare på vad som händer i digitala samtalsgrupper och framför allt hur ledare i dessa grupper agerar argumenterar denna bok för att kyrkan måste ta ett tydligt undervisningsansvar.

Forskningsstudien bygger på ett aktionsforskningsprojekt i Svenska kyrkans Stockholm stift. Erfarenheter från projektet återberättas med hjälp av skönlitterära skrivmetoder för att bjuda läsaren på en läranderesa. Reflektioner kring dessa erfarenheter sätter in projektet i större frågor kring små grupper, distansundervisning och särskilt forskning kring lärande och undervisning i Svenska kyrkan. Resultatet bidrar till en fördjupad kunskap om och ökat intresse för undervisning i icke-formella lärandesituationen och kyrkans ansvar att rusta ledare för detta uppdrag.

Avhandlingen finns att ladda ner från Diva.