Hanna Stenström ny docent på EHS

2021-11-12

Enskilda Högskolans styrelse har efter oberoende sakkunniggranskning beslutat att anta Hanna Stenström till docent i Bibelvetenskap, Nya testamentet. Stenström är började som timlärare vid EHS/THS 2012 och har varit anställd som lektor i bibelvetenskap sedan 2015. 

Stenström är en engagerad lärare som förutom undervisning och egen forskning medverkar i forskarutbildningen som del av det bibelvetenskapliga handledarkollegiet. Hennes avhandling analyserade Uppenbarelseboken ur ett feministiskt perspektiv och i sin postdoktorala forskning har Stenström vidareutvecklat frågor om feministisk exegetik i riktning mot konstruktivt teologiskt arbete, arbetat med bredare genusperspektiv (maskulinitetsteori), forskningshistoria och bibelreception, samt diskuterat frågor om forskarens ansvar. 

”Det är glädjande med ytterligare en docent i bibelvetenskap, som ännu ett exempel på den breda kompetens som finns på EHS”, säger rektor Pekka Mellergård. Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap, säger att ”i den svenska kontexten framstår Stenström idag som en av förgrundsgestalterna vad gäller feministisk exegetik, reception/receptionshistoria och etisk bibelkritik.”

Förutom sitt arbete på EHS är Stenström starkt engagerad i frågor som rör skärningspunkten mellan akademi, kyrka och samhälle. Hon är bland annat mångårig medarbetare i redaktionen för Svensk Kyrkotidning, i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds tidning ELSA, samt verksam i Kvinnor i Svenska Kyrkan. Stenström publicerar även populärvetenskap och predikokommentarer och är medförfattare i Tala väl, en kommentar till evangelieboken med fokus på judisk-kristna relationer, som tagits fram av Centrum för Religionsdialog vid Stockholms stift och är under utgivning.