Hanna Stenström

Hanna Stenström

Hanna Stenström

Teol.dr, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan
hanna.stenstrom@ehs.se
08-564 357 23

CV/Publikationsförteckning
Föreläsningar


Jag har arbetat med analys av bibeltext, särskilt Uppenbarelseboken, ur feministiskt perspektiv samt ur ett bredare genusperspektiv (maskulinitet). Jag arbetar även med frågor om hur feministiska exegeter i synnerhet men också exegeter generellt förstått och förstår sin uppgift och sitt ansvar i förhållande till kyrkor. andra religiösa gemenskaper, samhället i stort och det offentliga samtalet. I detta ingår forskningshistoriska arbeten samt arbete med principfrågor i relation till programmatiska texter och internationell debatt.