Lois Lindholm och Emma Molin: nya doktorander i ST

Lois Lindholm och Emma Molin: nya doktorander i ST

Vi har glädjen att hälsa två nya doktorander välkomna till THS och forskarskolan i Systematisk teologi. Båda projekten görs med en tyngdpunkt i etik.

foton på Lois Lindholm och Emma Molin

”Idéer som rör filosofi och teologi har spelat en stor roll under hela mitt liv. Under senare år har gästfrihet som idé och företeelse blivit centrala för mig, både utifrån mina erfarenheter i arbetet för en kristen studiekommunitet och genom den ökande globala migrationen som ställer frågor om gästfrihet på sin spets”, berättar Lois Lindholm som bland annat har en bakgrund i tillämpad etik vid Linköpings universitet.

Lois Lindholm kommer att fördjupa sin studie kring frågor om “Hospitality and Integration: Ethics, Politics and Theology”. Det är stora och angelägna frågor i vår tid och Lois Lindholm kommer att närma sig dem via ett dygdetiskt perspektiv.

”Frågor som blir viktiga för mig är vilken potential och vilka risker som gästfrihet för med sig, vilka karaktärsdrag som behövs för att vara gästfri och vilka teologiska aspekter som finns på gästfrihet? Hur hänger gästfrihet och integration ihop?”

När Lois Lindholm inte studerar eller läser så arbetar hon gärna i trädgården eller med något annat kreativt tillsammans med andra.

”Jag är både analytiskt och praktiskt lagd”, säger Lois Lindholm.

Emma Molin, som är ST’s andra nya doktorand har studerat vid THS tidigare. Hon läste kandidatprogrammet i Mänskliga rättigheter och fortsatte med en masterexamen i Mänskliga rättigheter med inriktning mot religion och teologi vid Uppsala universitet.

”Det känns verkligen kul och spännande att få komma tillbaka.”

Det projekt som Emma Molin ska utveckla inriktas mot etik med en fördjupning av begrepp som moraliskt ansvar och social rättvisa.

”Jag kommer att utforska moraliskt ansvar för klimatförändringar kopplat till demokratiskt deltagande. Kortfattat handlar projektet om att undersöka människors moraliska ansvar för klimatförändringar och social rättvisa, där deltagande i politiska- och ekonomiska strukturer står i fokus, snarare än direkta individuella utsläpp.”

Akademiskt arbete och tänkande utgör inte Emma Molins hela tillvaro.

”När jag behöver ett avbrott i studierna läser jag gärna sci-fi eller styrketränar. Jag bor kollektivt i en stor villa tillsammans med min familj, nio andra vuxna och två katter och så har jag bott de senaste nio åren. Jag ser fram emot att få komma igång med projektet i höst men först ska jag ha en lång och ledig sommar.”