Systematisk teologi

Systematisk teologi

Ämnesområdet systematisk teologi vid THS utgörs av de tre disciplinerna etik, filosofi och dogmatik. En bärande tanke inom ämnesområdet är att i största möjliga mån integrera perspektiv från dessa tre discipliner. De lärare som undervisar i ämnet har en bredkompetensprofil som gör att de kan ansvara för ämnesövergripande kurser både inom det systematisk teologiska fältet och tillsammans med andra ämnen.

Denna tvär- och mångvetenskaplighet präglar också den forskning som bedrivs inom systematisk teologi, där man finner följande forskningsområden: teologisk etik; mänskliga rättigheter; moralfilosofi; fenomenologi; teologisk och mångvetenskaplig hermeneutik; filosofiska och teologiska perspektiv på konst, kultur och ekonomi, svensk nittonhundratalsteologi, religion och sekularisering, kontinental filosofi.

Inom ämnesområdet bedrivs en omfattande doktorandverksamhet. Till systematisk teologi hör även en särskild forskarskola som drivs i samarbete med Åbo akademi och Stockholms stift av Svenska kyrkan. Hit hör för tillfället sex doktorander som handleds av lärare vid THS och Åbo akademi. En gång i månaden hålls ett högre seminarium med seniora forskare, doktorander och masterstudenter.

Inom ämnesområdet finns även upparbetade kontakter på forskarnivå med den nationella forskarskolan i systematisk teologi som drivs av Uppsala och Lunds universitet samt internationella relationer med bland andra New York Theological Seminary (NYTS); St Mary’s College vid St Andrews University; St Benet’s Hall vid Oxford University, Köpenhamns Universitet, Copenhagen Business School samt Department of Theology and Religious Studies, Nottingham University.

Lärare och doktorander

Lärare och doktorander

Bergsviker, Ulf, doktorand
Carlsson, Petra, docent
Enochsson, Åsa, doktorand
Gunner, Göran, docent
Hovorun, Cyril, professor, Campus Södertälje
Jonsson, Åke, teol.dr, timlärare
Karlsson, Jenny, doktorand
Koij, Sabina, doktorand 
Kristensson Uggla, Bengtprofessor
Larsson, Bo, adjungerad docent
Lindqvist, Ewa, doktorand
Ravn, Tue, doktorand
Seltman, Fredrik, doktorand
Sverker, Joseph, teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare
Sörman, Anne, doktorand
Thaarup, Jörgen, teol.dr, timlärare
Wigorts Yngvesson, Susanneprofessor