Öppna vyer – lång sikt

Festskrift till Owe Kennerberg

Thomas Kazen & Susanne Wigorts Yngvesson (red.),
Öppna vyer – lång sikt: Festskrift till Owe Kennerberg

Studia Theologica Holmiensia 34.
Stockholm: EHS, 2021.


Öppna vyer – lång sikt är en festskrift till Owe Kennerberg med bidrag av sexton lärare/forskare vid Enskilda Högskolan Stockholm. Owe Kennerberg var rektor vid EHS under perioden 2006–2021 och dessförinnan lärare i systematisk teologi. Under Owes tid har EHS vuxit från en relativt blygsam högskola med kandidatexamen i teologi och så småningom i mänskliga rättigheter, till en fullfjädrad forskningsinstitution med examina på alla nivåer. EHS är idag är en av de större aktörerna i Sverige inom områdena teologi och mänskliga rättigheter.

I Öppna vyer – lång sikt möter läsaren spännande artiklar som är representativa för EHS olika forskningsområden och ger inblick i en del av den forskning som sker på högskolan just nu.

Boken kan köpas som mjukband eller inbunden via de vanligaste nätbokhandlarna, eller via bod.se/bokshop. Den kan också laddas ner gratis som pdf här.