Disputation Björn Asserhed

Björn Asserhed försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i praktisk teologi med kyrkohistoria med titeln ”Gardens in the Wasteland: Christian Formation in Three Swedish Church Plants” vid EHS!

Disputationen ägde rum 7 februari 2024 på Enskilda Högskolan Stockholm.

Opponent: Peter Ward, Durham University
Betygsnämnd: Katarina Westerlund, Ulrik Josefsson, Göran Gunner

Om Gardens in the Wasteland: Christian Formation in Three Swedish Church Plants:

Trädgårdar i ödemarken är en etnografisk studie av kristen formation i tre svenska församlingsplanteringar som befinner sig i ett sammanhang präglad av långt utvecklad sekularisering. Avhandlingen analyserar de formativa praktiker som används av dessa planteringar med intentionen att forma personer mot en levd kristen identitet. Genom att använda situerat lärande som teoretisk ram, spårar avhandlingen de formativa livsbanor och förhandlingar som uppstår i dessa praktiker. Studien undersöker också hur kallelser och intentioner artikuleras i församlingsplanteringarna.

Resultaten visar att etableringen av en församlingsplantering ofta startar i erfarenheten av en kallelse som omfattar en vision av ett kristet liv och en levande gemenskap på en specifik plats. Dessa planteringar skapar formativa praktiker med specifika teloi som vägleder individer på deras livsbanor mot en levd kristen identitet. Genom att delta i dessa praktiker anpassar sig individer till församlingsplanteringens vision av det kristna livet. Denna identitetsformation är inte statisk utan medför kontinuerliga förhandlingar om innebörden av kristen tro och identitet. Denna förhandling sker både på individuell och på gemenskapsnivå, i kontexten av ett alltmer sekulariserat samhälle.

Länk till avhandlingen i DiVA: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ths:diva-2111

Läs intervju med Björn Asserhed i pressmeddelandet (pdf)