Petter Sundelius, doktorand bibelvetenskap

Petter Sundelius

Petter Sundelius

Doktorand, Bibelvetenskap
petter.sundelius@ehs.se

I mitt forskningsprojekt undersöker jag vilken syn på församlingens ledarskap och organisation som kommer till uttryck i Korinthierbreven respektive Pastoralbreven.

I mitt forskningsprojekt undersöker jag vilken syn på församlingens ledarskap och organisation som kommer till uttryck i Korinthierbreven respektive Pastoralbreven. Detta sker utifrån fyra olika perspektiv: (1) ett strukturellt perspektiv, som ser till organisatorisk struktur och ledarskapets befogenheter, (2) ett humanperspektiv, som framför allt utgår från församlingsmedlemmarnas olika behov, (3) ett maktpolitiskt perspektiv, vars grundaspekt är den strävan efter inflytande som kommer till uttryck bland medlemmar i församlingarna, samt (4) ett symboliskt perspektiv, som betraktar församlingarnas symboliska kultur i form av narrativ, hjältar etc. Paulus förefaller i Korinthierbreven värja sig mot en tydligare struktur när det gäller organisation och ledarskap, medan Pastoralbreven etablerar just detta. Undersökningen vill inte bara bidra till ökad kunskap om den tidigkristna församlingens organisation och ledarskap, utan också till frågan om Pastoralbrevens syfte och uppkomst.