Course

The Gospels and the Letters of Paul, Eastern Christian Linguistic Version

The course deepens the knowledge of early interpretations of Jesus, explores intertextual questions of the synoptics, provides insights into the history and theology of the Johannine movement, and examines the context and world of thought of Paul and the Pauline parishes. Emphasis is placed on the social context and literary design of the texts, as well as their various theological tendencies. Particular attention is paid to questions about the historical Jesus.

Linguistic aid:

Bible in Syriac:
The New Testament in Syriac. 2013. Published by British and Foreign Bible Society.

Bible in Greek:
The Greek New Testament. 2014. Ed. Barbara Aland. Fifth edition. Stuttgart. United Bible Societies.

Bible in Arabic:
[TBA] Excerpts of various modern and pre-modern editions and manuscripts

Bible in Coptic
[TBA]

Literature:

Carroll, John T., 2016. Jesus and the Gospels. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. (307 p.)

Horrell, David G., 2015. An Introduction to the Study of Paul. T&T Clark Approaches to Biblical Studies Third Edition. London: Bloomsbury. (209 p)

Polaski, Sandra Hack, 2005. A Feminist Introduction to Paul. St. Louis, MO: Chalice Press. (122 p.)

Articles may be added

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Carl-Johan Berglund

Director of studies

carl.johan.berglund@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Written examination

Grundläggande behörighet.
Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp, eller motsvarande. Språkkunskaper motsvarande två år inom östkyrkligt program vid Sankt Ignatios andliga akademi /Teologiska högskolan Stockholm.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on November 16, 2016.

Last revised on January 22, 2020.