Course

Text, Context and Interpretation

Bibelvetenskap
Eriksson, Larsolov & Viberg, Åke (red.), 2012. Gud och det utvalda folket: Inledning till Gamla testamentet. 2 uppl. Stockholm: Verbum. S. 187-210 (24 s).

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007. Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox (236 s).

Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), 2006. Jesus och de första kristna: Inledning till Nya testamentet. Stockholm: Verbum. S. 387-481 (95 s).

Vikström, Björn, 2005. Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur (144 s).
 
Kyrkohistoria
Gregorius av Nyssa, 2011. Mose liv. Skellefteå: Artos (150 s)

Jasper, David, 2004. A Short Introduction to Hermeneutics. London: Westminister John Know Press (140 s).

Halldorf, Joel (red.), 2014. Läsarna i distraktionernas tid. Bibel, kyrka och den digitala revolutionen. Stockholm: Tro & Liv (180 s)

Kompendium, ca 30 sidor

Systematisk teologi
Bianchi, Enzo, 2014. God, where are you? London: Paraclete Press. (156 s)

Jackelén, Antje, 2016. Samlas kring hoppet. Stockholm: Verbum. (190 s)

Rackover, Jossel, 2005. Jossel Rakovers samtal med Gud. Lund. Arcus (120 s)

Artiklar tillkommer, publiceras på kurshemsidan

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Seminars

Grundläggande behörighet.
Baskursen Bibeln och religionerna 15 hp eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Bibelvetenskap, 5 hp. Kyrkohistoria, 5 hp. Systematisk teologi, 5 hp.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on December 16, 2014.

Last revised on February 22, 2017.