Course

Pastoral care for children and young people

Bergmark, Ulrika & Kostenius, Catrine, 2011: Uppskattningens kraft – lärande, etik och hälsa. Lund: Studentlitteratur. (170 s.)

Sommer, Dion. 2005: Barndomspsykologi: Utveckling i en förändrad värld. Stockholm: Runa förlag. (304 s).

Stigberg, Ulrika. 2013: Om barn och livets frågor. Stockholm: Verbum. (176 s).

Stålsett, Sturla J. 2004: Isak tar til orde: Barneteologisk kritikk av gudsbilder og offerteologi.Barn 22, no 1:53-68. (15 s).

Tveito Johnsen, Elisaneth. (red) 2007: Barneteologi og kirkens ritualer. Oslo: Det praktisk-teologiske seminars skriftserie 14. (Urval 100 s).

Øvreeide, Haldor. 2001: Samtal med barn: metodiska samtal med barn i svåra livssituationer.  2. [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. (221 s).


Literature last revised on November 19, 2013.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Cecilia Melder

Teol. dr, Senior lecturer, Priest

cecilia.melder@ehs.se

Grades

U = Fail, G = Pass, VG = Pass with distinction

Examination Format

  • Oral presentation
  • Take-home examination

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 75 hp, inklusive en av kurserna Religionspedagogik och själavård 15 hp, Religionspedagogik och själavård 10 hp, Tillämpad religionspsykologi 5/7,5 hp eller motsvarande.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on March 5, 2009.