Course

Freedom of Religion and Belief in a Global World

Blackford, Russell, 2011. Freedom of Religion and the Secular State. Malden, MA: John Wiley & Sons Ltd. (224 s) Finns även som e-bok via EbscoHost.

Taylor, Paul, M., 2009. Freedom of religion: UN and European human rights law and practice. Cambridge: Cambridge University Press. (434 s) Finns även som e-bok tillgänglig via EbscoHost.

Nussbaum, Martha Craven2008. Liberty of conscience. In defense of America’s tradition of religious equality. New York: BasicBooks. (406 s)

Sachedina, Abdulaziz, 2009. Islam and the challenge of human rights. New York: Oxford University Press. (248 s) Finns även som e-bok tillgänglig via EbscoHost.

Artiklar tillkommer.


Literature last revised on October 8, 2018.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Göran Gunner

Teol dr, Senior lecturer, Docent

goran.gunner@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Take-home examination

Grundläggande behörighet.
Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Dessutom minst 20hp av 5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik eller motsvarande på avancerad nivå.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Established by The College of Human Rights at Enskilda Högskolan Stockholm on December 11, 2017.

Last revised on December 10, 2018.