Course

Freedom of Religion and Belief

Blackford, Russell, 2011: Freedom of Religion and the Secular State. Malden, MA: John Wiley & Sons Ltd. (224 s) Finns som E-bok via Ebray tillgänglig för THS studenter och personal.

Taylor, Paul, M., 2005: Freedom of religion: UN and European human rights law and practice. Cambridge: Cambridge University Press. (434 s)

Nussbaum, Martha Craven, 2008: Liberty of conscience. In defense of America’s tradition of religious equality. New York: BasicBooks. (406 s)

Sachedina, Abdulaziz, 2009: Islam and the challenge of human rights. New York: Oxford University Press. (248 s)

Artiklar tillkommer.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Göran Gunner

Teol dr, Senior lecturer, Docent

goran.gunner@ehs.se

Grades

U = Fail, G = Pass, VG = Pass with distinction

Examination Format

  • Papers
  • Take-home examination

Grundläggande behörighet.

Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Dessutom 5MR430 MR, filosofi, juridik och politik, 30 hp eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Established by The College of Human Rights at Enskilda Högskolan Stockholm on October 10, 2014.