Course

Freedom of Religion and Belief

Andersson, Dan-Erik och Johan Modée, 2011: Mänskliga rättigheter och religion. Malmö: Liber. (250 s).

EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief, 2013. OSCE/ODIHR. (18 s) Se: Länk

Gunn, Jeremy, T., 1996: Adjudicating Rights of Conscience Under the European Convention on Human Rights. I Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives, The Hague: Martinus-Nijhoff. (25).

Gunner, Göran, 2005: Religions- och samvetsfrihet. I Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter. Utg. under red. av Göran Gunner, & Elena Namli, Elena..Lund: Studentlitteratur. S. 189-210. (22 s).

Roth, Hans Ingvar, 2012: Är religion en mänsklig rättighet? Stockholm: Norstedts. (334 s).

Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas, 2010. Stockholm: Svenska Missionsrådet. (20 s) Se: länk

Wigorts Yngvesson, Susanne, 2015: Samvetsfrihet. Stockholm: Timbro (130 s)


Literature last revised on November 10, 2015.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Göran Gunner

Teol dr, Senior lecturer, Docent

goran.gunner@ehs.se

Grades

U = Fail, G = Pass, VG = Pass with distinction

Examination Format

  • Seminars
  • Take-home examination

Grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Student som inte tidigare läst minst 15 hp inom mänskliga rättigheter skall, som en introduktion till ämnesområdet, före kursens början ha läst förljande bok: Hedlund Thulin, Kristina, 2008: Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter. Tredje upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on October 23, 2012.