Course

International Humanitarian Law

Clapham, Andrew & Gaeta, Paola, 2014. The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict. Oxford: Oxford University. S. 3-90, 273-409, 545-766. (444 s)

Geneva Convention (I-IV); Additional Protocol (I-III)

O’Connell, Mary Ellen, 2007. Preserving the Peace: The Continuing Ban on War Between States. I: California Western International Law Journal, Vol. 38, No. 1 (20 s) Tillgänglig via Länk

White, Nigel D., 2014. Advanced Introduction to International Conflict and Security Law. Northampton: E. Elgar. (144 s) 

Även krig har regler. Internationell humanitär rätt. En handbok för riksdagsledamöter. Röda korset. (52 s) Länk

Tillkommer artiklar om Mellanöstern och Centralafrika (250 s)


Literature last revised on October 3, 2019.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Göran Gunner

Teol dr, Senior lecturer, Docent

goran.gunner@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Written examination

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 90 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Established by The College of Human Rights at Enskilda Högskolan Stockholm on October 26, 2015.

Last revised on December 10, 2018.