Course

Old Testament Theology

Brueggemann, Walter, 1997. Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy. Minneapolis: Fortress. (750 s)

Perdue, Leo G., 2009. Biblical Theology: Introducing the Conversation. Nashville: Abingdon. (337 s) 

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Åke Viberg

Docent, Senior lecturer

ake.viberg@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Take-home examination

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive gammaltestamentlig textkurs om minst 7,5 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on February 5, 2009.

Last revised on February 22, 2017.