Course

Gospels and Letters, NT Readings Greek

Språkliga hjälpmedel:
The Greek New Testament. 2014. Utg. av Barbara Aland. 5 uppl. Stuttgart: United Bible Societies
eller
Novum Testamentum Graece. 2012. Utg. av Eberhard Nestle & Kurt Aland. 28 rev. uppl. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung.

Litteratur:
Bassler, Jouette M., 2007. Navigating Paul: An Introduction to Key Theological Concepts. Louisville, KY: Westminster John Knox. (96 s)
Carroll, John T., 2016. Jesus and the Gospels. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. (307 s)
Horrell, David G., 2015. An Introduction to the Study of Paul. T&T Clark Approaches to Biblical Studies. 3 uppl. London: Bloomsbury. (209 s)

Polaski, Sandra Hack, 2005. A Feminist Introduction to Paul. St. Louis, MO: Chalice. (122 s)

Diverse artiklar


Literature last revised on November 16, 2016.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Hanna Stenström

Docent, senior lecturer, priest

hanna.stenstrom@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Written examination

Grundläggande behörighet.
Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp samt Nytestamentlig grekiska 15 hp eller motsvarande

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on December 16, 2014.

Last revised on February 22, 2017.