Course

Interpreting God and Society

Etik: 
Hauerwas, Stanley, 2012. Det fredliga riket: en introduktion till kristen etik. Skellefteå, Artos Norma (291 s)

Singer, Peter, 2002. Praktisk etik. Stockholm, Thales (333 s)

Artiklar tillkommer på ca 50 sidor.

Religionspsykologi:
Geels, Antoon & Wikström, Owe, 2017. Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin. 4 uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 5–563 (559 s).

Religionssociologi:
Furseth, Inger & Repstad, Pål, 2005. Religionssociologi: en introduktion. Malmö: Liber. (302 s)

Lövheim, Mia & Bromander, Jonas (red.), 2012. Religion som resurs: existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv. Skellefteå: Artos. (369 s)

Weber, Max, 1978. Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Lund: Argos. (161 s)


Literature last revised on December 20, 2017.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Anneli Winell

Teol. dr, Senior lecturer

anneli.winell@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Seminars
  • Written examination

Grundläggande behörighet.
Baskurserna Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp och Missionsvetenskap, 5.0 hp eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Religionssociologi, 5 hp. Religionspsykologi, 5 hp. Etik, 5 hp.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on December 15, 2015.

Last revised on February 22, 2017.