Course

The Freedom of Speech and Liberty of the Press

Hare, Ivan & Weinstein, James (red.), 2010. Extreme speech and democracy. Oxford: Oxford University Press. (cirka 430 s i urval)

Warnling Conradson, Wiweka & Bernitz, Hedvig, 2019. En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, Sjätte upplagan, Stockholm: Jure förlag. (198 s)

Artiklar och rättsfall kan tillkomma.

Arbetsmaterial

PO/PON:s sista årsberättelse (2019), se medieombudsmannen.se

Press Freedom Index, välj senaste, se rsf.org


Literature last revised on December 7, 2020.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Bengt Palmgren

Doctoral student, Adjunct

bengt.palmgren@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Written examination

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 15 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Established by The College of Human Rights at Enskilda Högskolan Stockholm on December 8, 2014.

Last revised on December 10, 2018.