Course

Human Rights, Technology and Surveillance

Bentham, Jeremy, 2002. Panopticon: En ny princip för inrättningar där personer övervakas. Nora: Nya Doxa. (178 s)

Jones, Marie D. & Flaxman, Larry, 2015. Mind Wars: A History of Mind Control, Surveillance, and Social Engineering by the Government, Media, and Secret Societies. The Career Press (237 s)

Lyon, David. 2018. The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life. Cambridge: Polity Press (172 s). Finns tillgänglig som e-bok via Ebscohost.

Wigorts Yngvesson, Susanne, 2018. Övervakad. Människor, Maskiner & Gud. Stockholm: Timbro. (259 s)

Zuboff, Shoshana, 2019. The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. London: Profile Books. S. 3–194, 351–525 (365 s)

Artiklar tillkommer om ca 100 s.


Literature last revised on October 3, 2019.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Take-home examination

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 90 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Established by The College of Human Rights at Enskilda Högskolan Stockholm on October 26, 2015.

Last revised on January 20, 2020.