Course

Peace, Conflict, and Religion

Cox, Brian och Philpott, Daniel, 2003. ”Faith-Based Diplomacy: An Ancient Idea Newly Emergent”, i The Brandywine Review of Faith and International Affairs, 1(2) (11 s) Tillgänglig fritt online: Länk

Gehlin, Sara, 2014. “The Construction of Ecumenical Theology. A Possible Contribution to international Peacebuilding?”, i Swedish Missiological Themes, 102(2) (10 s)

Halldorf, Joel, 2016. “Religion och våld”, ur Ickevåldets vägar. Teologiska Högskolan Stockholm. (50 s) Se kurshemsida.

Nordquist, Kjell-Åke (red), 2013. Gods and Arms. On Religion and Armed Conflict. Oregon: Pickwick Publications. (163 s) Finns även som e-bok via EbscoHost.

Nordquist, Kjell-Åke, 2010. “Vems sanning? Vems försoning? Om försoning som politiskt begrepp” i På Spaning…. Svenska Kyrkans Forskardagar 2009. (26 s)

Peste, Jonatan, 2001. “Religiös terrorism” – utdrag I ur Religion och terrorism. Mellan samvaro och radikalism, Lund: Studentlitteratur. (12 s) Se kurshemsida.

Peste, Jonatan, 2001. “De komplexa sammanhangen” – utdrag II ur Religion och terrorism. Mellan samvaro och radikalism, Lund: Studentlitteratur.(12 s) Se kurshemsida.

Ramsbotham, Oliver m.fl., 2016. Contemporary Conflict Resolution. Fourth Edition. Cambridge: Polity Press. (624 s)

Arbetsmaterial

Konfliktanalysanvisning


Literature last revised on October 5, 2020.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Written examination

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 75 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Established by The College of Human Rights at Enskilda Högskolan Stockholm on October 26, 2015.

Last revised on January 20, 2020.