Course

Text, Context and Interpretation

Övergripande
Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter Stray. Att skriva en bra uppsats. 4 uppl. Liber: Stockholm. 2018. (370 s.)

Zimmermann, Jens, 2015. Hermeneutics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. (159 s)

Bibelvetenskap

Eriksson, Larsolov & Viberg, Åke (red.), 2009. Gud och det utvalda folket. Inledning till Gamla testamentet. 2 uppl. Stockholm: Verbum. S. 187-210. (24 s)

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007. Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox. (236 s)

Dieter & Runesson, Anders (red.), 2006. Jesus och de första kristna. Inledning till Nya testamentet. Stockholm: Verbum. S. 387-481. (95 s)

Kyrkohistoria
Halldorf, Joel (red.), 2014. Läsarna i distraktionernas tid. Bibel, kyrka och den digitala revolutionen. Stockholm: Tro & Liv. * S. 7-156 (149 s) (180 s)

Pontificia Commissio biblica, 1995. Att tolka Bibeln idag: Påvliga bibelkommissionens dokument om bibeltolkningen i kyrkan. Uppsala: Katolska bokförl. (100 s)

Eller:

Pontificia Commissio biblica, 1993. The Interpretation of the Bible in the Church (Tillgänglig online via: http://www.catholic-resources.org/ChurchDocs/PBC_Interp-FullText.htm)

Tellbe, Mikael, 2015. Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Örebro: Libris. (180 s)

Kompendium, ca 100 sidor

Systematisk teologi
Bauckham, Richard, 2010. Bible and Ecology: Rediscovering the Community of Creation. London: Darton, Longman & Todd. (178 s)

Jansdotter Samuelsson, Maria, Johanna Gustafsson Lundberg, Annika Borg, 2011. Kön, teologi, etik: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. S. 11-106 (95 s)

Rackover, Jossel, 2005. Jossel Rakovers samtal med Gud. Lund. Arcus. (120 s)

Artiklar tillkommer, publiceras på kurshemsidan


Literature last revised on March 25, 2020.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Seminars

Grundläggande behörighet.
Baskursen Bibeln och religionerna 15 hp eller motsvarande.

Kursen ges som nätbaserad distansutbildning utan obligatoriska fysiska träffar.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt: Bibelvetenskap, 5 hp. Kyrkohistoria, 5 hp. Systematisk teologi, 5 hp.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on December 16, 2014.

Last revised on December 18, 2019.