Course

Gospels and Letters

The course literature may be subject to revision.

Bassler, Jouette M., 2007. Navigating Paul: An Introduction to Key Theological Concepts. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox. (96 s)

Carroll, John T., 2016. Jesus and the Gospels. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. (307 s)

Horrell, David G., 2015. An Introduction to the Study of Paul. T&T Clark Approaches to Biblical Studies. 3 uppl. London: Bloomsbury. (209 s)

Kloppenborg, John, 2008. Q, the Earliest Gospel: An Introduction to the Original Stories and Sayings of Jesus. Louisville, KY: Westminster John Knox. S. 1-121. (121 s)

Kysar, Robert, 2007. John: The Maverick Gospel. Third edition. Louisville, KY: Westminster John Knox. (164 s)
Polaski, Sandra Hack, 2005. A Feminist Introduction to Paul. St. Louis, MO: Chalice. (122 s)

Resseguie, James L., 2005. Narrative Criticism of the New Testament: An Introduction. Grand Rapids, MI: Baker. S. 17-204, 241-254. (201 s)

Taylor, Walter F. Jr., 2012.  Paul: Apostle to the Nations: An Introduction. Minneapolis: Fortress. (310 s)
Tillgänglig som e-bok via Ebscohost

Wedderburn, Alexander J. M., 2004. A History of the First Christians. London: T&T Clark. S. 1-150. (150 s)

Diverse artiklar.


Literature last revised on October 11, 2017.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Course Coordinator

Carl-Johan Berglund

Director of studies

carl.johan.berglund@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers

Grundläggande behörighet.
Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp, eller motsvarande.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
I den IT-baserde distanskursen ingår obligatoriska träffar i Stockholm.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on December 16, 2014.