Course

OT Readings, Hebrew

Språkliga hjälpmedel
Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Engnell, Ivan, 1987 (1963). Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).
eller
Nyberg, H. S., 1974. Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).

Holladay, William, L., 1971. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A. 2009. The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Williams, R. J., 2007. Hebrew Syntax. Toronto: Toronto University Press.

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (200 s).

a) Jesaja
Blenkinsopp, Joseph, 2006. Opening the Sealed Book: Interpretations of the Book of Isaiah in Late Antiquity. Grand Rapids: Eerdmans. (315 s)

Firth, David G. & Williamson, 2009. Interpreting Isaiah: Issues and Approaches. Nottingham: Apollos. (287 s)

Stromberg, Jake, 2010. Isaiah After Exile: The Author of Third Isaiah As Reader and Redactor of the Book. Oxford Theological Monographs. Oxford: Oxford University Press. (302 s)

b) Jeremia
Allen, Leslie, 2008. Jeremiah: A Commentary. Louisville, KY: Westminster John Knox. (546 s)

Lipschits, Oded, 2005. The Fall and Rise of Jerusalem: Judah under Babylonian Rule. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. S. 1-378. (378 s) Tillgänglig som e-bok via EbscoHost

Viberg, Åke, 2007. Prophets in Action: An Analysis of Prophetic Symbolic Acts in the Old Testament. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. S. 12-53, 102-181 (122 s).

c) Psalmer och Psaltare
Grogan, G., 2008. Psalms. I: Two Horizons Old Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans. (490 s)

Jacobson, Rolf A., 2011. Soundings In the Theology of Psalms: Perspectives And Methods in Contemporary Scholarship. Minneapolis: Fortress. (224 s)

Reading Akkadian Prayers and Hymns: An Introduction. Utg. av Alan Lenzi. I: Society of Biblical Literature Ancient Near East Monographs 3. Atlanta: Society of Biblical Literature. S. 1-68 (68 s). (Hämtas från kurshemsidan eller www.sbl-site.org).

d) Jobs bok
Habel, Norman C., 1985. The book of Job. I: Old Testament Library. London: SCM. (588 s)

Newsom, Carol A. et al, 2003. The Book of Job: A Contest of Moral Imaginations. New York: Oxford University Press. (320 s)

Schifferdecker, Kathryn, 2008. Out of the Whirlwind: Creation Theology in the Book of Job. I: Harvard Theological Studies. Cambridge, MA: Harvard University Press. (217 s)

e) Annan text med relevans för uppsatsarbete
Litteratur väljs i samråd med läraren.

Artiklar tillkommer för samtliga alternativ


Literature last revised on May 3, 2016.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Åke Viberg

Docent, Senior lecturer

ake.viberg@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Oral examination
  • Papers
  • Seminars

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp språkliga textkurser med hebreiska, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För studenter på avancerad nivå i Bibelvetenskap ingår deltagande i högre seminarier i kursen.
Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Last revised on February 22, 2017.