Course

Theology, Religion and Churches in Sweden

Del 1: Kristendomen i Sverige
Berntson, Martin & Nilsson, Bertil & Wejryd, Cecilia, 2012. Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria. Skellefteå: Artos & Norma (410 s).

Nyman, Magnus, 1997 (eller senare upplagor). Förlorarnas historia. Katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning Kristina. Uppsala: Katolska bokförlaget. S. 11-120. (110 s).
 
Del 2: Religion i det nya Sverige
Andersson, Daniel & Sander, Åke (red.), 2015. Det mångreligiösa Sverige: Ett landskap i förändring. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. S. 1-520. (520 s).

Halvardson, Sven, 2012. Kanske alla har rätt – eller fel: Religionsmöten och syn på andra i mångreligiösa miljöer. Skellefteå: Artos & Norma. S. 61-140. (80 s).
 
Del 3: Teologi i det moderna Sverige
Bosch, David J., 1991. Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission. Maryknoll: Orbis. S. 349-520. (172 s).
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Hagman, Patrik, 2013. Efter folkkyrkan: En teologi om kyrkan i det efterkristna samhället. Skellefteå: Artos & Norma. S. 1-173, 223-253. (204 s).

Thurfjell, David, 2015. Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen. Farsta: Molin & Sorgenfrei. S. 1-219. (220 s).

Artiklar kan tillkomma.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Rune W Dahlén

Teol. dr, Adjunct, Pastor

rune.w.dahlen@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Seminars
  • Take-home examination

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.

Vid Teoligiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro. I den IT-baserade distanskursen ingår 4 obligatoriska träffar.
Den första ligger som en upptakt i inledningen av kursen. I övrigt ingår tre fältstudiedagar, varav två (sammanhängande) är förlagda till Uppsala.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on January 20, 2015.

Last revised on February 22, 2017.