Course

Christian Theology in a Pluralistic Society

Ahlstrand, Kajsa, 2005: Vägar. En öppen religionsdialog. Stockholm: Verbum (79 s).

Ahlstrand, Kajsa, 2011: ”Att tänka om tro – vår egen och andras”. I Sann mot sig själv – öppen mot andra. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan. S. 28–44 (16 s). Tillgänglig för nedladdning från Svenska kyrkan.

Jackelén, Antje, 2011: Gud är större. Ett herdabrev för vår tid. Lund: Arcus (165 s).

Postmodern teologi, 2006. Utg. under red. av Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson, Stockholm: Verbum (270 s).

The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology since 1918, 3 uppl., 2005. Utg. under red. Av David F Ford, Oxford: Blackwell. S. 1-75, 92-105, 427-681 (362 s).

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Joseph Sverker

Teol. dr, Senior lecturer, Head of subject

08-564 357 10

joseph.sverker@ehs.se

Grades

U = Fail, G = Pass, VG = Pass with distinction

Examination Format

  • Papers
  • Take-home examination

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp - Teologi och omvärld, 15 hp och Systematisk teologi, 15 hp eller motsvarande.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on December 17, 2013.