Course

Internship, Human Rights

Ej tillämpligt.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Anneli Winell

Teol. dr, Senior lecturer

anneli.winell@ehs.se

Grades

U = Fail, G = Pass

Examination Format

  • Papers
  • Seminars

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 120 hp alternativt magisterexamen eller masterexamen i Mänskliga rättigheter.

För fullgjord kurs krävs närvaro vid kursens tre seminarietillfällen. Om studierna sker i samband med utlandspraktik kan viss obligatorisk närvaro kompenseras på annat sätt, i enlighet med beslut av kursansvarig.

Established by The College of Human Rights at Enskilda Högskolan Stockholm on January 22, 2018.

Last revised on January 25, 2019.