Course

Poets, OT Readings, Hebrew

Språkliga hjälpmedel:
Nyberg, H. S., 1974: Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).
eller
Engnell, Ivan, 1987 [1963]: Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).

Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. under red. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Holladay, William, L., 1971: A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A., 2009: The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Litteratur:
Bibel 2000

Andersson, G. & Boström, L. Eriksson, L. & Viberg, Å., 2004: Poeterna. En guide till Gamla testamentets poetiska böcker. Örebro: Libris (213 s).

Brueggemann, Walter, 1995: The Psalms and the Life of Faith. Minneapolis: Fortress (292 s).

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (100 s).

Diverse artiklar.


Literature last revised on December 17, 2009.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Åke Viberg

Docent, Senior lecturer

ake.viberg@ehs.se

Grades

U = Fail, G = Pass, VG = Pass with distinction

Examination Format

  • Seminars
  • Take-home examination

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive Hebreiska 15 hp, Berättarna 7,5 hp och Profeterna 7,5 hp, språkliga Gt textkurser eller motsvarande.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on December 20, 2011.