Course

Missiology

Kirk, Andrew, 2003. Vad är mission? – en teologisk undersökning. Örebro: Libris. S. 5-66, 87-155, 220-240 (150 s)

Robert, Dana L., 2009. Christian Mission. How Christianity Became a World Religion. Malden: Wiley-Blackwell. (173 s)
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring, 2013. Svenska missionsrådet. (53 s) Tillgänglig via Svenska missionsrådet

Kompendium med nedan nämnda artiklar samt Källtexter om kyrkotraditionernas reflexion från 1950-talet och framåt, sammantaget (ca 120 s)

Melander, Veronica, 2005. Milstolpar i hundra års missionsteologi. I: Svensk kyrkotidning 1-2/2005, s. 9-14. (6 s) Ingår i kompendiet.

Ryman, Björn, 2005. Mission i globaliseringens tidevarv. I: Sveriges kyrkohistoria. Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Del 8. Stockholm: Verbum, s. 358-364. (7 s) Ingår i kompendiet.

Sarja, Karin, 2003. ‘Gå ut och gör alla folk till lärjungar’ – om svensk mission. I: Sveriges kyrkohistoria. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Del 7. Stockholm: Verbum, s. 340-352. (13 s) Ingår i kompendiet.

Axelson, Sigbert, 1976. Missionens ansikte. Lund: Signum, s. 17-37. (21 s) Ingår i kompendiet. 

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Göran Gunner

Teol dr, Senior lecturer, Docent

goran.gunner@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Seminars
  • Written examination

Grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on February 22, 2017.

Last revised on December 18, 2019.