Course

Isaiah, OT Readings, Hebrew

Språkliga hjälpmedel:
Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. under red. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Engnell, Ivan, 1987 [1963]: Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).
eller
Nyberg, H. S., 1974: Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).

Holladay, William, L., 1971: A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A. 2009: The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Williams, R. J., 2007: Hebrew Syntax. Toronto: Toronto University Press.

Litteratur:
Blenkinsopp, Joseph. 2006: Opening the Sealed Book: Interpretations of the Book of Isaiah in Late Antiquity. Grand Rapids: Eerdmans (315s).

Firth, David G. & H. G. M. Williamson. 2009: Interpreting Isaiah: Issues and Approaches. Nottingham: Apollos (287 s).

Stromberg, Jake, 2010: Isaiah After Exile: The Author of Third Isaiah As Reader and Redactor of the Book. Oxford Theological Monographs. Oxford: Oxford University Press (302 s).

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (200 s).

Diverse artiklar.


Literature last revised on April 16, 2013.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Åke Viberg

Docent, Senior lecturer

ake.viberg@ehs.se

Grades

U = Fail, G = Pass, VG = Pass with distinction

Examination Format

  • Participation in higher seminars
  • Seminars
  • Take-home examination

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp språkliga textkurser med hebreiska, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on September 14, 2010.