Course

Degree project (master)

Currently, we do not have a literature list for this course.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Seminars

Kurser i teologi på avancerad nivå om minst 60 hp, varav kurser i det ämne som examen inriktas mot om minst 15 hp på 400-nivå och minst 15 hp på 500-nivå. Därutöver kursen Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp i det ämne som examen inriktas mot. Dessutom kunskaper i svenska eller engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Uppsatsarbetet kan genomföras på heltid över en termin eller på halvfart över ett läsår. I undantagsfall kan även arbetet förläggas till en längre period efter överenskommelse med handledare.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on March 5, 2009.

Last revised on February 22, 2017.