Course

Introduction to the Bible and Religion

Gilhus, Ingvild S. & Thomassen, Einar, 2015. Antikens religioner: Mellanösterns och medelhavsområdets religioner. Lund: Studentlitteratur (269 s).

Gud och det utvalda folket: Inledning till Gamla testamentet. 2012. 2 uppl. Red. Larsolov Eriksson & Åke Viberg. Stockholm: Verbum. S. 11-185, 211-237 (200 s).

Holm, Nils, G., 2003. Religionshistoria: En introduktion med textläsning. Åbo: Åbo Akademi. S. 103-334 (231 s). (Studenter vid THS kan köpa denna i biblioteket eller direkt från förlaget.)

Jesus och de första kristna: Inledning till Nya testamentet, 2006. Red. Dieter Mitternacht & Anders Runesson. Stockholm: Verbum. S. 23-385 (362 s).

Diverse artiklar.


Literature last revised on May 3, 2016.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Åke Viberg

Docent, Senior lecturer

ake.viberg@ehs.se

Grades

U = Fail, G = Pass, VG = Pass with distinction

Examination Format

  • Seminars
  • Take-home examination
  • Written examination

Grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.
I den IT-baserde distanskursen ingår obligatoriska träffar i Stockholm.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Salstentamen 1: 3 hp, Salstentamen 2: 5 hp, Salstentamen 3: 5 hp, Hemtentamen: 2 hp

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on December 16, 2014.