Program

Bachelor’s programme in Human Rights

Grundläggande behörighet.

Sökande kan också meritera sig genom akademiska betyg och praktisk erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter. Förtur ges för sökande med högskolepoäng från EHS. Student kan antas till senare delar av programmet efter särskild ansökan under förutsättning att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda.

Established by The College of Human Rights at Enskilda Högskolan Stockholm on November 24, 2014.

Last revised on October 5, 2020.